MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-06-10
2011-06-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:01 min)

2011-06-10
2011-06-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Duchu Svätý z výsosti, nebeský dar večný,
zostúp na nás tento deň, v daroch nekonečný,
naplň srdcia zomdlené darom živej viery,
aby zmizli chabosť, strach, tieseň nedôvery.
2. Naplň dušu radosťou: Spasení sme v Kristu.
Pokoj utúž v svedomí, pravdu utvrď čistú;
zveľaďuj v nás dar lásky, lásky, čo vždy slúži,
nech sa v tejto zväzok náš večne s Kristom tuží.
3. Ako v sviatok pamätný tam v Jeruzaleme,
zapáľ ohňom nebeským nás, národy zeme;
aby stále v novote života jasali,
a že sú vykúpené v svätosti plesali.
4. Zhromažď ľud svoj oddaný z končín šírych sveta,
v rozličnosti jazykov, čo žalm k chvále splieta;
spoj ho svätým vyznaním, veď k Božiemu trónu,
od zeme hriechu, smrti dvíhaj k neba sklonu.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:02 min)