MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-07-06
2013-07-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Pred Teba, Otče náš, dvíha sa žiaľ,
čo smrti osteň nám do srdca dal,
ruky zložili, oči sa zavreli, len dielo milosti zostalo v nás.

2. Božia moc dala nám života dych,
k nej smieme v trápení vysielať vzdych:
ó, Bože, skloň sa k tým zármutkom dotknutým,
posilni, podopri, nádejou teš.

3. Na život premieňaš aj čiernu zem,
v Kristovi sa zrodil vzkriesenia deň!
Ktože odlúči nás od Božej lásky k nám?
V nej dal si do duší víťazstva spev.

4. Človek už v cieli je, lúčime sa,
viery vzdych k nebesám už nesie sa:
Pred Tebou, ó, Pane, ak smrti sieť spadne,
pre verných nastane spasenia čas.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:04 min)

2011-12-09
2011-12-09 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:46 min)