MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-07-06

Pred Teba, Otče náš

2013-07-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Pred Teba, Otče náš, dvíha sa žiaľ,
čo smrti osteň nám do srdca dal,
ruky zložili, oči sa zavreli, len dielo milosti zostalo v nás.

2. Božia moc dala nám života dych,
k nej smieme v trápení vysielať vzdych:
ó, Bože, skloň sa k tým zármutkom dotknutým,
posilni, podopri, nádejou teš.

3. Na život premieňaš aj čiernu zem,
v Kristovi sa zrodil vzkriesenia deň!
Ktože odlúči nás od Božej lásky k nám?
V nej dal si do duší víťazstva spev.

4. Človek už v cieli je, lúčime sa,
viery vzdych k nebesám už nesie sa:
Pred Tebou, ó, Pane, ak smrti sieť spadne,
pre verných nastane spasenia čas.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:04 min)

Komentáre

Bez komentárov

Tvoj komentár

Aby si ma presvedčil, že si človek a nie spamový robot

Audio nie je povolené