MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:42 min)

2010-10-09
2010-10-09 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ó kresťania, Boha chváľme za dary, čo prijímame;
On poliam úrody dáva, každý rok ich požehnáva.
2. Chváľme Pána, česť Mu vzdajme, veď od večnosti dobrý je:
stvoril nás aj ochraňuje, živí, verne opatruje.
3. Vďačným srdcom spievajme Mu, Otcovi dobrotivému:
Sláva buď Tebe na nebi a pokoj ľuďom na zemi!
4. Ak dáva z lásky, milosti dobrým i zlým tu v hojnosti,
ktože to všetko vysloví, čo nám v nebi prihotoví.
5. Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo,
do srdca nevstúpilo nám, čo verným pripravuje Pán!
6. Boh Otec, Syn i Duch Svätý, Boh náš Svätý, Svätý, Svätý,
velebíme Ťa srdečne tu časne i v nebi večne.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:10 min)