MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-01-12
2013-01-12 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Musíme raz všetci umrieť, i keby sme nechceli,
rozlúčiť sa, opustiť svet aj s drahými priateľmi,
to je Bohom stanovené pre človeka hriešneho,
príde smrť a odídeme zo života časného.
2. Od Boha svoj život máme, z Jeho dobrotivosti,
preto v žiali nevzdychajme, že v tejto smrteľnosti
nemôžeme viac prebývať, jak si často želáme,
aj smrť musíme raz prijať, darmo sa jej vzpierame.
3. Bdejme, buďme prichystaní odísť v každej hodine,
a keď raz na našej tvári pokoj smrti spočinie,
Boh zo života časného, z trápenia a starostí
do kráľovstva nebeského uvedie nás z milosti.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:09 min)

2011-07-21
2011-07-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:54 min)