MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-13
2011-08-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:51 min)

2010-09-30
2010-09-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Chváľ každý tvor Stvoriteľa, Boha Otca večného!
Nesmierne sú jeho diela, Jemu nieto rovného,
dokonalý je v múdrosti, ktože Jeho všemocnosti
odporovať dokáže?

2. Nespočetné hviezdne svety vo vesmírnom priestore!
Hľa, ich jas dňom, nocou svieti, tak Mu slúžia v pokore,
oblaky na rozkaz Jeho rosou dažďa úrodného
zavlažujú našu zem.

3. On vychádzať slnku dáva tak na dobrých ako zlých,
a deň i noc neprestáva až do časov posledných.
Zem, obloha, šíre moria pred Jeho mocou koria,
On panuje naveky.

4. Jeho slovo vietor tíši, búrky Ho poslúchajú;
z útrob zeme, skalných skrýší pramene vyvierajú;
On premieňa pustatiny na žírne, plodné krajiny;
svet, hľa, divov plný je.

5. Všetka sila, moc i múdrosť, Bože je len u Teba;
diela Tvojho dokonalosť, tvorca zeme i neba,
chváli Ťa a vyvyšuje, všetko živé sa raduje,
že takého Pána má.

6. Otče, i my ťa chválime, že panuješ nad nami,
len zostávaj vždy, prosíme, so svojimi dietkami!
Keď nás milosť tvoja vodí, nič zlého nám neuškodí;
v bezpečnej sme ochrane!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:06 min)