MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ó ty vianočný čas preradostný, milosť prinášaš všetkým nám.
Svet vo tmách chodil, Pán sa narodil: radujme sa, radujme sa kresťania!

2. Ó ty vianočný čas preradostný, lásku prinášaš všetkým nám.
Kristus sa znížil a nás povýšil: radujme sa, radujme sa, kresťania!

3. Ó ty vianočný, čas preradostný, pokoj prinášaš všetkým nám.
Boh je zmierený, sme vykúpení: radujme sa, radujme sa, kresťania!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:59 min)

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:39 min)

2011-11-27
2011-11-27 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

CD nosič Prišiel k nám Boží Syn obsahuje 10 vianočných piesní z Evanjelického spevníka a jedenástu bonusovú pieseň v podaní Mužského speváckeho zboru pri evanjelickom a.v. cirkevnom zbore v Záriečí. Piesne sú sprevádzané organom i ľudovými nástrojmi.Info o CD a spevokole

 Stiahni ukážku YouTube Video (0 MB | 0:00 min)