MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-02-12
2011-02-12 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:40 min)

2011-02-12
2011-02-12 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Boh je môj hrad! – a preto rád na Neho sa spolieham,
dušou – telom v žití celom jedine v Neho dúfam.
2. Slovo je tá pravda svätá, posväť ma v nej, ó Bože,
nech Ťa poznám a vieru mám, ktorú nik vziať nemôže.
3. To slovo mi rozjasní tmy, v ňom múdrosti je svetlo,
čo iného, okrem neho ku Tebe by ma viedlo?
4. Aj keď to viem, že raz umriem, Tvoje slovo učí ma
po časnosti do večnosti Ty veriacich prijímaš.
5. Sám od seba tam do neba prísť ku Tebe nemám síl,
Hospodine, však Ty si mne cestu v slove vyjavil.
6. Aj keď mojich hriechov mnohých ťarchu cítim, predsa viem,
že odpustíš, neodsúdiš, veď Ťa Otcom nazvať smiem.
7. Tebe slúžiť, kým budem žiť verne chcem, Otče milý,
len mi znova z Tvojho slova dávaj potrebnej sily.
8. Ó Bože náš! I v tento čas svojím slovom sám nám svieť,
v nedôvere pomôž k viere, do večnej slávy uveď.

Nápev č.323
Ach, môj Bože, kto pomôže

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:17 min)