MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-02-23
2013-02-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1.Už toto telo kryje zem, my všetci pevne verme len,
že hoc sa stráca ako tieň, Pán Boh ho vzkriesi v súdny deň.
2.Už pred Bohom je duša tá a z lásky Jeho žije tam,
zo smrti, hriechu, všetkých vín ju vykúpil sám Boží Syn.
3.Tam skončí každý smútok, bôľ, len časný tu na zemi bol.
Kto za Kristom šiel životom, žiť bude na veky pri Ňom.
4.Nuž, rozlúčme sa s telom tým, nech Pán života vždy je s ním,
a doložme náš vrúcny hlas: tak, Pane Kriste, spas aj nás.
5.Tú nádej dal nám Kristus Pán, čo prýšti z Jeho svätých rán,
On z večnej smrti vyrval nás, za to Mu vďaka v každý čas!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:08 min)

2012-07-27
2012-07-27 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)