MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:39 min)

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ježiš, meno najmilšie zo všetkých čo nám Pán Boh dal,
spasiteľné, najkrajšie, anjel Ho tak pomenoval;
menu tomu na svete darmo rovné hľadáte.

2. Ježiš, svetlo života, základ spasenia jediný,
nekonečná dobrota, odpúšťa nám všetky viny;
tohto Pána prijmime, nový život začnime.

3. Ježiš, drahý poklad môj, premeň dobre v tomto svete,
stálej radosti je zdroj, vzácna útecha v živote,
rosou slova zvlažuje, pravé blaho daruje.

4. Ježiš, vzácny z neba Chlieb, čo nám večný život dáva,
prišiel z lásky k nám na svet, v Ňom je radosť naša pravá,
útecha, keď v smútku sme; úprimne Ho milujme!

5. Ježiš dobro najvyššie je na nebi i na zemi.
Mojej duše spasenie, nado všetko si Ho cením:
v Jeho mene každý deň v tomto roku kráčať chcem!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:55 min)