MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-15
2011-09-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Na Krista svoje hriechy som zložil už cele,
veď On, Baránok tichý, ich niesol na tele.
Môj hriech a moju vinu skryl On do svojich rán:
Bez Neho duše hynú, ja však v Ňom spásu mám,
ja však v Ňom spásu mám.
2. Len k Nemu vždy bolesti i túžby prinášam,
On odpustí mi tresty, v Ňom všetku pomoc mám!
I žiaľ svoj nesiem k Nemu, i ťarchu starostí,
On dá liek mne slabému a včas ma vyprostí.
a včas ma vyprostí.
3. Len v Ňom si odpočiniem, keď som v bojoch ustal,
On k srdcu ma privinie, aby som sa nebál.
Tak vzácne sú to slová: Pán Ježiš, Spasiteľ!
Ó, kiežby hlas ich znova po celom svete znel,
po celom svete znel!
4. Z milosti Jeho smiem byť všetkých vín sprostený,
chcem skutky Jeho chváliť, kým žijem na zemi.
S Ním aj cez smrti temno, viem, prejdem isto ta,
kde vpísal moje meno, do knihy života,
do knihy života.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:03 min)

2011-09-10
2011-09-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (23:08 min)

 Stiahni ukážku MP3 (5 MB | 3:06 min)

2011-09-03
2011-09-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:03 min)