MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-06-05
2016-06-05 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Pán Boh sila moja i ochrana moja;
zlého a nebojím, veď On dáva svojim pokoja.

2. Len jedno si žiadam, a to stále hľadám,
nech v Božej ochrane, v dome Tvojom, Pane, prebývam.

3. Keď kľakám pokorne vypočuj, ma, Pane,
v modlitbe Ťa hľadám, v Teba nádej skladám oddane.

4. Tvár svoju predo mnou neskrývaj, buď so mnou;
Ty si mi dňom- nocou bezpečnou pomocou, ochranou.

5. Pravde ma vyučuj, od pretvárky varuj,
nech nekonám klamne, ale vždy úprimne; to mi daj!

6. Ó Bože veliký, vyslyš moje vzdychy;
Teba chcem vyznávať, Tebe chválu vzdávať naveky.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:06 min)

2016-06-05
2016-06-05 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:33 min)