MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-03
2011-09-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:05 min)

2011-09-03
2011-09-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Buď Bohu česť na výsosti, za Jeho dary vďaka,
nám dáva silu z milosti, preto nič nás neľaká,
nás ako Otec miluje, svoj pokoj srdciam daruje
a v súžení pomáha.
2. V pokore sa Ti modlíme, čuj naše spevy vďačné,
Tvojej moci sa koríme, však vládneš múdro, večne.
Veď Ty si celý svet stvoril, Tvojím duchom človek ožil,
Ty, Boh a Otec milý.
3. Ježiši jednorodený, Syn Otca nebeského,
vykúpil si nás z hriechov, vín, porazil diabla zlého;
Ty Boží Baránok tichý, vypočuj prosby a vzdychy
a zmiluj sa nad nami.
4. Duch Svätý, pravdy učiteľ a Utešiteľ pravý,
učíš, že Kristus, Spasiteľ, je k hriešnikom láskavý,
za nás trpel smrť, bolesti a vyprostil nás z nerestí,
my nádej v Ňom skladáme.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:58 min)