MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-10-08
2011-10-08 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:35 min)

2011-10-08
2011-10-08 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Chváľme dnes Pána, oslavujem hlasne,
spievajme chvály, velebme Ho vďačne,
veď On nás chráni, opatruje verne z lásky nesmiernej.
2. Ó Bože, daj nám vidieť Svetlo jasné,
Ježiša Krista a zvesť prijať v Písme,
že v Ňom je život, vzkriesenie, blaženosť a večná radosť!
3. Dávaj nám vieru v Tvojho Syna stále,
na všetkých cestách sprevádzaj nás ďalej,
uveď do nebies, kde príbytok máme vo večnej sláve.
4. Ó Bože lásky, Teba ľud Tvoj slávi,
lebo si v Slove najdrahšom sa zjavil,
v Synovi svojom, Záchrancovi našom a v Duchu Svätom.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:28 min)