MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-04-23
2011-04-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:07 min)

2010-11-28
2010-11-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Nad hviezd nebeských tisíce jasnejší je svit dennice
nad ránom keď sa zjaví!
Tak Tvoje, Kriste, vtelenie osvieti srdce, myslenie,
žiarivým svetlom slávy;
vrúcne, zvučne chcem Ťa chválou neskonalou ospevovať,
vďačným srdcom oslavovať.
2. Svet temné mraky zakryli a mysle ľudí zahmlili
hriechom, nevedomosťou,
až Ty, jas Boží jediný, čo ľudstvu bol zasľúbený,
si prišiel k nám s milosťou.
Dávni, slávni praotcovia, predchodcovia vyčkávali,
túžobne vidieť žiadali.
3. Ó Hviezda ranná, Kriste môj, Ty moje srdce zahrej,
zhoj lúčami svetla svojho;
chráň stánok tela krehkého a dary Ducha Svätého
do srdca zošli môjho;
buď v ňom Hosťom a vládni tam, môj drahý Pán;
v Tvojej večnej daj v sláve žiť nekonečnej.


image.php?id=78340

mp3 balík – piesne ES012 ES013 ES014 ES015 ES016 ES017 ES018

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:30 min)