MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-03-13
2012-03-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Smutný čas pôstny čas, premýšľaj, človeče, zanechaj rozkoše,
obráť svoje srdce, mysli na smrť Pána svojho,
že on trpel za každého i teba hriešneho.
2. Vojdi do záhrady, kde krvou sa potí, tam vrúcne sa modlí,
vidiac kalich smrti; mocný Pán zeme i neba
znáša to všetko pre teba, hriešneho človeka!
3. Pozri a uvidíš tam zradcu Judáša, hľa, zástup privádza
na Pána Ježiša, a Ten dal sa zajať, zviazať hriešnik,
máš za čo ďakovať, verne Ho milovať.
4. Pozri, ako vedú Ježiša milého, k Annášovi zlému
už poviazaného; tam za tvoje previnenie
znášal bolesť, pohanenie pre tvoje spasenie.
5. Kruto Ho bičujú, tŕním, korunujú, že miesta bez rany
na Ňom nenechajú, tečie po Ňom krv nevinná,
aj ty si toho príčina, aj tvoja to vina.
6. Hľa, vychádza z mesta na miesto popravy, pod krížom klesajúc
v mdlobách od únavy, na smrť kráča Pán nevinný,
platí za tvoj hriech a viny, človeče nehodný!
7. Preto, ó človeče, upri zrak na Neho na kríži pre teba
umierajúceho, ľutuj a plač, čiň pokánie,
kým je čas na zmilovanie, len v Ňom máš spasenie.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:01 min)

2012-02-26
2012-02-26 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:52 min)

2011-09-10
2011-09-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (17:15 min)

 Stiahni ukážku (0 MB | 0:00 min)

2011-09-10
2011-09-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (23:08 min)

 Stiahni ukážku MP3 (5 MB | 3:06 min)