MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-07-06
2013-07-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ježiši, drahý poklad môj, spasenia môjho základ, zdroj;
po Tebe túžim úprimne: Zjav sa mi, Pane, buď pri mne!
Ó Ježiši, ó Ježiši!

2. Prosím Ťa na stotisíckrát, ach, Pane, ku mne sa obráť,
by si ma v smútku potešil, a z trápenia vyslobodil,
ó Ježiši, ó Ježiši!

3. Nič nie je drahšie na svete nad Tvoje meno presväté.
Keď v Tebe drahý poklad mám, márnosti sveta nežiadam;
ó Ježiši, ó Ježiši!

4. Keď si na Teba spomínam, o Tvojom mene rozjímam,
duch môj pre velikú radosť prežíva pravú blaženosť.
Ó Ježiši, ó Ježiši!

5. Rozpaľuj mi láskou srdce, nech Ťa miluje vždy viacej,
keď umriem, nech k Tebe prídem a naveky s Tebou budem,
ó Ježiši, ó Ježiši!

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:14 min)

2011-10-30
2011-10-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:41 min)