MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-06
2011-08-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:48 min)

2011-04-30
2011-04-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Darmo plesá ľudská zlosť, že je Pán už v hrobe,
darmo hodlá neprávosť Pravdu mať v porobe;
bo Pán náš, čo za nás život svoj položil, na tretí deň ožil.
2. Pán Boh kameň odvalil z hrobu svojho Syna,
anjel nám už ohlásil slávu Hospodina:
Kristus Pán z hrobu brán víťazne vychádza, sláva Ho sprevádza.
3. Prestaň plesať, pekla zlosť, Pán už nie je v hrobe,
On urobil za nás dosť, nie sme viac v porobe:
Boží Syn sprostil vín, vytrhol zo zlého nás, veriacich v Neho.
4. Nech smrť zborí tela stan, s hrudou náš prach zmiesi,
my veríme, že nás Pán v posledný deň vzkriesi,
prevedie ku sebe temnou smrti bránou do nebeských stanov.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:55 min)