MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-12-09
2011-12-09 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:46 min)

2011-12-09
2011-12-09 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kiež viac Ťa milujem, viac lásky len,
daj mi, môj Ježiši, na každý deň!
Z lásky večnej Tvojej daj duši studenej,
ňou mi ju rozohrej! Len lásky viac!

2. Po zemských radostiach túžieval som,
s Tebou teraz chcem byť nocou i dňom:
Svoju tvár neskrývaj, prosieb hlas vyslýchaj,
lásky mi svojej daj, len lásky viac!

3. Či zošleš radosti či trpký žiaľ,
Ty si nám len jedno určenie dal:
by sme Ťa hľadali, ku Tebe volali,
lásku si žiadali. Len lásky viac!

4. A keď sa naplní raz život môj,
napokon odložím ťažký kríž svoj,
vzdychnem si v lúčení v pokornom modlení:
Spasiteľ jediný, len lásky viac!

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:15 min)