MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-12-09
2011-12-09 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:55 min)

2011-12-09
2011-12-09 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Žiaľ, ešte neprišiel čas víťazstva pre Sion,
ešte nezhromaždil nás Hospodin pred svoj trón,
ešte cirkev zápasí na bojisku sveta;
ak i neraz víťazí, s posmechom sa stretá.
2. Ešte mnohé bremená ľud Boží tu znáša,
oheň skúšok súženia ešte neuháša,
ešte mu Boh nezložil satana pod nohy,
na plecia mu naložil ťažkostí kríž mnohý.
3. S plačom dobré semená rozsieva ľud Boží.
Ochabujú ramená, keď sa kúkoľ množí,
dobrú ale má snahu, v nádeji pracuje,
že Boh jeho námahu zdarom korunuje.
4. Boh pravdivý predsa je, svoje sľuby splní,
hoci tu aj nežije cirkev na výslní.
Verní Jeho s plesaním snopy znášať budú;
On je Bohom záchrany cirkvi – svojho ľudu.
5. Sion šťastne blíži sa k zemi zasľúbenej,
vychádza už dennica cirkvi vyvolenej,
plesaj teda, Boží ľud, víťazstvo máš isté!
Vrúcna vďaka za to buď Tebe, drahý Kriste.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:00 min)