MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-05-28
2011-05-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:54 min)

2011-05-28
2011-05-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Prosme vrúcne Ducha Svätého o dar viery, vzácny dar Jeho,
aby aj pri smrti bol na pomoci, keď sa raz zemská púť naša skončí.
Zmiluj sa, Pane!
2. Jasné Svetlo, osvieť nás Tvoj lúč, správne poznať Krista Ty nás uč
tak, aby sme stále verili v Neho, prišli do Jeho neba slávneho.
Zmiluj sa, Pane!
3. Láska večná, zostúp z výsosti, daj nám hojne darov milosti,
aby sme úprimne sa milovali a v jednote ducha nažívali.
Zmiluj sa, Pane!
4. Najlepší v žiali Utešiteľ, v hodine smrti verný Priateľ;
nedaj nám pre hriechy nikdy si zúfať, keď budú Tebe na nás žalovať.
Zmiluj sa , Pane!

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:33 min)