MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-06-10
2011-06-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:34 min)

2010-10-01
2010-10-01 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Bože, Otče večnosti, Stvoriteľ všemocný,
odpusť viny, slabosti, zmiluj sa nad nami!
2. Kriste, Kráľu nebeský, Ty si naše hriechy
niesol na kríž v bolesti, zmiluj sa nad nami!
3. Verný Radca, Duch Svätý, v daroch prebohatý,
osvieť ľud tmou zajatý, zmiluj sa nad nami!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:34 min)