MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-04-01
2011-04-01 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Vznesme srdcia k výšinám, chváľme zvučne Hospodina;
nech duch v Jeho lásky chrám k letu krídla rozopína …
Jeho Cherub velebí i hviezd množstvo na nebi!
2. Skloň sa, Pane, v láske k nám, udeľ svojho požehnania,
z výšin vznes sa v srdca chrám, a buď s nami do skonania…
V Teba, Pane, dúfame. V Tebe nádej skladáme!
3. Nepočítaj našich vín pre milosť a pravdu svoju,
láskavý si Hospodin, vzývame tú milosť Tvoju …
Zostaň s nami v každý čas, v prosbách našich vyslyš nás!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:04 min)