MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-07-04
2013-07-04 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Vzbuď sa, človeče, zo sna bezpečnosti,
pýchy duchovnej, hriechu, bezbožnosti,
k Bohu sa obráť, nemysli len na svet, stálosti v ňom niet.

2. Nevieš, ktorý krok posledným ti bude,
ako obstojíš tam, na Božom súde,
keď ťa zastihne náhle, znenazdania zlej smrti rana.

3. Tam už nebude času na pokánie,
preto o Božie prosme zmilovanie,
verme, a na smrť stále pamätajme, včas sa kajajme.

4. Mnoho nešťastí, nebezpečí tu je,
však aj nimi nás Ježiš oslovuje,
nuž, buď hotový odísť v chvíli každej, modli sa a bdej!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:46 min)

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:46 min)