MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-05-07
2016-05-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:34 min)

2016-05-07
2016-05-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ó láska Božia v Kristu zjavená, len Ty si žitia zdroj,
čo duši Boh dal môj, tú lásku ani veky nezmenia.

2. Ó láska ľudská, v Kristu úplná, len v Tebe žitia raj,
Ty duši blaho daj, si Božej lásky zemská ozvena.

3. Niet bázne tam, niet strachu trápenia, kde láska Božia je,
brat brata miluje: V tom drž nás, Pane, až do skonania.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:40 min)