MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-10
2011-09-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (17:15 min)

 Stiahni ukážku (0 MB | 0:00 min)

2011-09-10
2011-09-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (23:08 min)

 Stiahni ukážku MP3 (5 MB | 3:06 min)

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:17 min)

2011-04-16
2011-04-16 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Láska svätá, počuj ma, vrelo Ťa milujem.
Moc Tvoja posilni ma, Tebe dôverujem.
Vrúcnym hlasom srdca volám, Pane Kriste,
Teba hľadám. Poteš ma, poteš ma,
poteš ma, strápeného, súženého, ozvi sa:
Poď za mnou a miluj ma,
krížom a ranami zachránim ťa kajúceho.
2. Spasiteľ môj, zachráň ma, človek hriešneho,
len v Tebe každý deň mám Záchrancu živého;
chcem Ťa verne nasledovať, s Tebou aj v kríži vytrvať,
takto Ťa :/: :/:oslavovať, vždy milovať.
Ach, príď, môj Ježiši, vysloboď ma
zo všetkých ťažkostí a obživ ma zomdleného.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:37 min)