MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-04-22
2012-04-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:54 min)

2012-04-22
2012-04-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Jezu Kriste, Vykupiteľu, vstal si mŕtvych ráno v nedeľu
k potešeniu, radosti hynúcim v žalosti;
zjavil si sa ženám pobožným, apoštolom a iným verným,
potešil ich, zahnal žiaľ, keď si im zvestoval:
Nič sa neľakajte! Mňa, Pána poznajte:
viďte moje rany aj môj bok preklaný!
Pokoj vám zvestujem a oznamujem:
Smrť som musel podstúpiť a do slávy vstúpiť.
2. Kriste, daj, nech z hriechov vstaneme,
s Tebou nový život začneme;
obživ nás a ráč nám dať seba samých poznať.
Tí, čo Teba, Pane, milujú, Tvoje slovo zachovávajú,
budú s Tebou prebývať, stále sa radovať
v tom kráľovstve večnom na mieste bezpečnom,
kde už nieto smrti, kde nič nezarmúti.
Tam raz spočinieme, Boha uzrieme,
tam je sloboda pravá, Bohu večná sláva.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:11 min)