MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-10-15
2011-10-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:36 min)

2011-10-15
2011-10-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Tá pravda ma obživuje, Boh nám Syna svojho dal.
Porozumieť ťažko mi je, že až tak nás miloval.

2. Keby niekto vieru mi vzal, pravú nádej, jedinú,
že Boh milosť nám daroval, v hriechoch by som zahynul.

3. Keby Krista sme nemali, ani Jeho učenie,
Boha by sme nepoznali ani svoje určenie.

4. Ak by som Ťa nemiloval, kto by mi dal útechu,
Ty si milosť mi daroval, očistil ma od hriechu.

5. Verím, živý môj Spasiteľ, v posledný deň ma vzkriesiš,
jediný môj Vykupiteľ, Ty ma z prachu povýšiš.

6. Či v radosti či v žalosti tej viery sa nevzdávam,
darom Božej je milosti, stále v nej zotrvávam.

7. Aj pri smrti pamätať chcem: Boh nám Syna svojho dal,
tým sa teším , hoci umriem; v Ňom mi život daroval.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:09 min)