MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-07-02
2013-07-02 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Cez súženia a bôle, cez mnohé ťažkosti
ísť podľa Božej vôle musíme z časnosti
do večnej slávy nebies, kde nárek prestane.
Ach, prosíme, tam prenes nás biednych, ó, Pane.

2. Tou cestou mnohí išli, čo Bohu slúžili,
prv než ku cieľu prišli, tu bôľne kvílili.
Sám Boží Syn, Pán Ježiš, keď spásu získal nám,
tak ťažký musel zniesť kríž, On, Boh náš a náš Pán.

3. A preto aj my kríž svoj tu tíško znášajme,
bojujme výborný boj, beh verne konajme,
vo viere stojme, až kým svoj dosiahneme cieľ,
ten veniec, ktorý svojim zasľúbil Spasiteľ.

4. Ak mieniš, Pane milý, nás cestou kríža viesť,
tak slabým pridaj sily čo naložíš, to zniesť,
len odpusť naše hriechy, daj šťastné skonanie
a premeň bôľne vzdychy na spev a plesanie.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:05 min)

2013-06-26
2013-06-26 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:07 min)