MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-05-06
2011-05-06 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:57 min)

2010-09-28
2010-09-28 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Večný Bože, v milosti stály, nepremenný!
Ty si prameň radosti nevyčerpateľný,
z Teba v žitia premenách stála nádej prýšti:
hoc i časy sa menia, Ty si vždy ten istý.
2. Z roka na rok Tvoja sa milosť obnovuje,
láska Tvoja otcovská žehná, ochraňuje
nás na cestách života zvečera i zrána,
verná Tvoja dobrota trvá bez prestania.
3. Rok, ktorý sme prežili, žehnal si z výsosti,
Otče dobrý a milý, zo svojej štedrosti:
Pokrm nápoj si dával, úspechy sme mali,
ak nás trápil kríž a žiaľ, s Tebou sme obstáli.
4. Za to, že si mieru prial našej milej vlasti,
aby každý pracoval v pokoji a v šťastí,
za žehnanie, čo máme v cirkvi i v rodine,
vďaky Tebe vzdávame, dobrý Hospodine.
5. Rýchlo plynie času prúd do mora večnosti,
len Ty, Bože, s nami buď bohatý v milosti,
ňou nás zmocňuj, kým je čas, k čineniu dobrého,
z nej nám dopraj vkročiť raz do Roku večného.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:58 min)