MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-10-30
2011-10-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Boh náš je Bohom lásky, priateľom svornosti,
On požehnáva zväzky pokoja, vľúdnosti;
žiada od každého vo viere dobre konať,
tak Pána nasledovať, milovať blížneho.

2. Kto tu pokoj miluje, životom ho tvorí,
a oň sa usiluje, láskou k ľuďom horí,
má nádej života v nebi, tam kde prebýva
tá Láska opravdivá, pokoj a dobrota.

3. Nie je pravým ctiteľom Krista láskavého,
kto býva rušiteľom svätej vôle Jeho.
Kto v Ježiša verí, ten skôr, než slnko zájde,
k svornosti cestu nájde a s blížnym sa zmieri.

4. Ježiši, Kráľ pokoja, prameň všetkých cností,
zmar príčiny rozbroja a hriešne žiadosti!
Duch Tvoj, Duch tichosti, nech stále nás spravuje,
vodí a utvrdzuje, v láske a vernosti.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:01 min)

2011-07-15
2011-07-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:59 min)