MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-09-22
2012-09-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ach, poteš, Pane, smutní sme,
keď s bratom (sestrou) sa dnes lúčime,
čo k sebe teraz pozval si do večnej vlasti
z časnosti, teš, uľav žiale, bolesti.
2. Teš, Pane, všetkých smútiacich, že každý v Teba veriaci,
hoc umrel, bude večne žiť a s anjelmi Ťa spolu ctiť,
v nebeskej sláve velebiť.
3. Teš, Pane, nás tou nádejou, že verní žijú tam s Tebou,
a s nimi aj my budeme, ak vo viere tu žijeme,
hoc telo klesne do zeme.
4. Teš nás a sily pridávaj, čo žiadaš, plniť pomáhaj,
žiť v láske, pravej zbožnosti,/ by všetci po tej časnosti
sme s Tebou boli v radosti.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:46 min)

2011-10-30
2011-10-30 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:41 min)