MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2015-01-10
2015-01-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kristus, Syn Boží, hľa, v jasličkách leží,
Panna Ho porodila, Božia láska sa k nám v Ňom sklonila.

2. Túžby prorokov, hlásané od vekov,
splnil Boh, Otec milý, svojho nám Syna dal v pravej chvíli.

3. Ďakujem za Neho zo srdca verného,
každý chváľ Toho Pána, v ktorom nám Božia láska je daná.

4. V Ňom je zoslaný dar nad všetky dary
z Božej dobrotivosti, cestu nám otvára do radosti.

5. Králi premnohí a proroci verní
Krista očakávali, skromní pastieri sa Ho dočkali.

6. Svätí anjeli, chór nebeský celý
Boha chvália na nebi, pokoj nám zvestujú tu na zemi.

7. Aj my spievajme a v Ňom sa radujme;
slávme dnes Hospodina, že dal nám nehodným svojho Syna!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:08 min)

2011-09-03
2011-09-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:36 min)