MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-05-13
2011-05-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:00 min)

2010-10-17
2010-10-17 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Tri sú veci, o ne prosím, Bože môjho spasenia,
po nich túžbu v srdci nosím, obsah môjho snaženia;
každá pochádza od Teba, každá smeruje do neba,
v nich nám všetko dané je pre život a spasenie.
2. Prvou z nich je živá viera, svetlo nad všetko jasné,
pravda, čo z nebies vyviera a nikdy nevyhasne,
že si Otec, môj Stvoriteľ, že je Kristus môj Spasiteľ,
že aj keď telo zhynie, On ma k sebe privinie.
3. Druhou je zas láska čistá, kvet srdca veriaceho,
pečať pravej viery istá, moc ducha pokorného,
ona teší, navštevuje, šatí, sýti, opatruje,
nikdy sa nepominie, i keď všetko zahynie.
4. Tou treťou je pevná nádej, ktorá i za hrob siaha,
kríž, zármutky duši každej premáhať vždy pomáha,
tých, ktorých smrť delí, spája, upiera zrak až do raja,
nad hrobom smrteľnosti svedčí nám o večnosti.
5. Pre tie veci k Tvojim padám nohám, Otče milosti,
nič iné si viac nežiadam, len ich daruj v plnosti,
nech sa potom, čo chce, deje,viera, láska a nádej je
cestou k tomu prístavu, kde uzriem Božiu slávu.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:13 min)