MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-08-07
2011-08-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:45 min)

2010-09-18
2010-09-18 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

L: Otče nebeský, Stvoriteľu sveta, Bože, zmiluj sa nad nami!
1. Vieme to, Pane Bože náš, že sa na nás hriešnych hneváš,
svedčí o tom smrť nevinná Tvojho jediného Syna.
2. Aby náš hriech bol zmazaný, musel Syn Tvoj znášať rany,
lkal: Prečo si ma opustil? Náš dlh si Mu neodpustil!
3. Aj keď sa hriešni desíme, že si zmierený, veríme,
Syna svojho zásluhami, Otče, zmiluj sa nad nami!
L: Synu, Vykupiteľu sveta, Bože, zmiluj sa nad nami!
4. Ó Kriste, Spasiteľu, náš, že sa k hriešnikom priznávaš,
svedčí Tvoje utrpenie nám na spásu podstúpené.
5. V Tebe svoju nádej máme, že si Zmiercom, vyznávame,
kľakáme pod ruky sväté za nás na kríži rozpäté.
6. Oroduj u Otca za nás, jediný Vykupiteľ náš,
za všetkých obetovaný, Kriste, zmiluj sa nad nami!
L: Duchu svätý, Posvätiteľu sveta, Bože, zmiluj sa nad nami!
7. Obdar nás svojou milosťou, a buď v srdciach stálym Hosťom,
lebo bez Tvojej pomoci zhynieme slabí, bezmocní.
8. Tvoje slovo osvedčuje, a vo viere utvrdzuje,
že svojimi vzdychmi za nás u Otca sa prihováraš.
9. Aj dnes toto dielo konaj, hriechy mŕtviť nám pomáhaj,
sprevádzaj nás, zostaň s nami, Bože, zmiluj sa nad nami!

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:33 min)