MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-01-03
2012-01-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:44 min)

2012-01-03
2012-01-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Viem ja, že v nebi je miesto krásne,
kde sa skvie Kristus nad slnko jasné;
láska a nádej, pravda a viera
do toho neba dvere otvára.
2. Ó Bože milý, vrúcne prosíme,
nech Ťa v nebeskej sláve vidíme,
daj, by sme Ťa tam chválili, ctili
po utrpeniach, čo sme prežili.
3. Zo všetkých dní ten bude najťažší,
keď koniec príde a smrť k nám vkročí,
telo sa v hrobe na prach obráti,
duch však nezhynie, k Bohu sa vráti.
4. Svetská sláva nám nič nepomôže,
nepotešia nás žiadne rozkoše,
keď príde chvíľa, že Pán zavolá,
poddajme sa Mu, buď Jeho vôľa.
5. Keď sa so svetom raz rozlúčime,
v nebi nás čaká miesto, veríme!
Volajme k Pánu vo svojej viere:
Príď, Pane, otvor nebo nádherné!

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 0:54 min)