MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-10-15
2011-10-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Aj keď sme v mnohom rozdelení, my, ktorí v Krista veríme,
no môžeme byť zjednotení, v láske, čo v srdciach nosíme;
veď len tam je cirkev živá, kde láska je opravdivá.
2. Nijaké meno učiteľa, hoc slávne nech nás nedelí.
Na Krista – sveta Spasiteľa – veriaci vždycky hľadeli;
nás spája láska Kristova, a tá po jednote volá.
3. Ježiši, Ty učiteľ milý, ráč nás svojím Duchom spojiť,
čo hriech a bludy rozdvojili, v svornosti, bratstve zjednotiť
vo viere, láske, nádeji a v požehnanom pokoji.
4. Aj keď v časnosti nevidíme spoločenstvo svätých v sláve,
tým predsa v cirkvi sa tešíme, že v Pánovej sme ochrane,
že v nebesiach zhromaždení budú verní zjednotení.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:01 min)

2011-04-23
2011-04-23 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:52 min)