MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-12-22
2012-12-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Boh náš je láska od večnosti. On základ bytia, prúd milosti.
Z lásky vytvoril, zdržuje svet. Kde nieto Jeho, života niet!
(: Boh náš je láska! :)

2. Boh náš je láska od večnosti. On prameň sily, lúč svetlosti.
Do rúcha krásy oblieka svet. Kde nieto Jeho, radosti niet!
(: Boh náš je láska. :)

3. Boh náš je láska od večnosti. On darcom svätej blaženosti.
Z lásky stratený vykúpil svet. Kde nieto Jeho, spasenia niet!
(: Boh náš je láska! :)

4. Boh náš je láska od večnosti. No neuzrieš Ho bez svätosti.
Ó, v čarokrásny, nadhviezdny svet bez rúcha slávy prístupu niet!
(: Boh náš je láska! :)

CD: Jeden Život Máme
Track: 04/12 Rok: 2006
Spieva: KES spev. skupina
Text: Mária Royová

 Stiahni ukážku MP3 (0 MB | 3:34 min)

2012-12-22
2012-12-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kráľu nebies! Kto vypovie mena Tvojho moc?
Kto ku dielu, ktoré konáš, dá Tebe pomoc?
Len ten žije, na koho Ty v láske pohliadneš,
svety vstali, svety padnú, keď Ty povelieš.

2. Panovníče milovaný, kto ťa pochopí?
Ty stál si raz nad hrôzami sveta potopy.
Ty ešte raz pohneš nebom, zeme základy:
dych úst Tvojich bezbožníka razom zahladí.

3. Kráľu slávny! Tak veľká je mena Tvojho moc!
A strpel si boľasť, hanu, smrti strašnú noc.
Utrpením dietok Tvojich znižuje Ťa svet;
všetko máš, a hľa, na zemi miesta Tebe niet!

4. Ó, Kráľu náš vyvýšený! Teba vzývame,
srdcia v láske k nohám Tvojim svätým skladáme.
Tebe slúžiť, za Teba mrieť na zemi náš diel,
s Tebou večne v sláve tróniť žitia nášho cieľ.

CD: Jeden Život Máme
Track: 01/12 Rok: 2006
Spieva: KES spev. skupina
Text: Kristína Royová

 Stiahni ukážku MP3 (0 MB | 4:30 min)

2012-12-22
2012-12-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Kto dá mi sily k púti v ďalekú blaha ríš?
Kto osvieti mi cestu, úskalia, zrady skrýš?
Kto nahradí mi svojeť v tej smutnej cudzine?
Môj Boh a brat: Pán Ježiš, On svetlo jediné.
2. Kto osladí mi prácu, bez zdaru svitania?
Kto zotrie horké slzy bolesti, sklamania?
Kto naučí ma veriť, kde nezrieť pomoci?
Môj anjel zmluvy: Ježiš, mocný i v nemoci.
3. Kto otvorí mi bránu, až púť raz skončená?
V čích rukách leží vzácna vernosti odmena?
Kto vloží ma s plesaním tam v náruč Otcovu?
Ježiš sám cesta jasná k večnému domovu.

CD: Jeden Život Máme
Track: O9/12 Rok: 2006
Spieva: Natália Eliášová
Text: Kristína Royová

 Stiahni ukážku MP3 (0 MB | 4:03 min)

2012-12-22
2012-12-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Vianoce sa priblížili; čas radosti nastal nám.
Roztúžení pozeráme ta k Betlemským končinám.
Ide Ježiš, Syn Boží, túžby naše utíši.
Ide (:: Ježiš ::) Vitaj, vitaj nám!

2. Anjeli nám z neba nesú ten pozdrav preradostný:
„Sláva Bohu na výsosti, pokoj ľuďom na zemi!“
Ide Ježiš, Syn Boží, všetky žiale utíši,
Ide (:: Ježiš ::) Vitaj, vitaj nám!

3. Otec dobrý na nebesiach nad nami sa zmiloval;
Syna Svojho jediného nám hriešnikom daroval.
Ide Ježiš, Spasiteľ, hriechov našich Zhladiteľ!
Ide (:: Ježiš ::) Vitaj, vitaj nám!

4. Jedným srdcom všetci spolu k chvále Jemu spievajme;
Hosťa toho nebeského preradostne vítame.
Navštíviť nás ide sám, odpustenie nesie nám.
Vitaj, vitaj, ó, Ježišu, vitaj, vitaj nám!

melódia: K. Royová
text: K. Royová

 Stiahni ukážku MP3 (0 MB | 2:47 min)

2012-12-22
2012-12-22 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Anjelský spev svetom znie: Prišlo sveta spasenie.
Nech sa ľudstvo raduje, že ho Pán Boh miluje.
Otcom dané sľuby dávne splnili sa všetky slávne.
Vlastným zrakom svet to zrel. Narodil sa Spasiteľ!

2. On – Syn Otca jediný – ktorý sám bol bez viny,
ako jeden z nás sa stal, na seba hriech sveta vzal.
Nemal krásu ani slávu, nemal, kde by zložil hlavu,
príbytok Mu ustlali pri zvieratkách v maštali.

3. A hľa! Je nám pokladom to, že nechal Otcov dom!
Kvôli nám bol slabý, mdlý, aby sme v Ňom zbohatli.
Nie sme v šírom svete sami: Immanuel – Boh je s nami!
Kristus, Kráľ náš, pevný štít. Kto nám môže uškodiť?!

 Stiahni ukážku MP3 (0 MB | 2:45 min)

2012-11-11
2012-11-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Hľadám ochotníka, ktorý by vkladal texty (prípadne i nahrávky, noty) do kategórie spevníka "Piesne Sionské". Ďakujem za pomoc! (kontaktujte ma emailom pre podrobnosti a pridelenie loginu)

Sionské Piesne
Piesne Sionské