MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-03-03
2012-03-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (18:35 min)

 Stiahni ukážku MP3 (5 MB | 4:11 min)

2012-02-26
2012-02-26 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:46 min)

2012-02-26
2012-02-26 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Drahý Spasiteľ náš, trpel si za náš,
prosíme Ťa vrúcne, vypočuj náš hlas:
pre kríž utrpenia zbav nás zlorečenia,
ktoré zaslúžime za previnia.
2. Ty za nás si trpel, spasiť si nás chcel,
krv za náš vycedil, proroctvo splnil
a pokušiteľa, nášho nepriateľa,
úplne porazil, pekla nás zbavil.
3. My sme tí hriešnici, veľkí dlžníci,
Ty si však, Pane náš, zaplatil za nás
nie striebrom, nie zlatom, ale krvou svätou,
čo nás očistila, hriechov zbavila.
4. Na smrť Ťa vydali, kruto mučili,
ovenčili tŕním, na kríž pribili;
rúcho sťa vo víne v tej krvi nevinnej
zmáčal si pokorne a dobrovoľne.
5. Tvoja verná láska to spôsobila,
že nás z kliatby hriechu vyslobodila!
K tomu nám pomáhaj, Ducha Svätého daj,
aby sme Ťa ctili, vrúcne chválili.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:33 min)