MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-10
2011-09-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (17:15 min)

 Stiahni ukážku (0 MB | 0:00 min)

2011-03-09
2011-03-09 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ďakujem, milý Pane, za Tvoju otcovskú pomoc,
za dary z lásky dané, aj za túto minulú noc.
Keď nočný tieň nás obkľúčil, strach, úzkosť a či smrť,
šťastný, kto si v náručí Tvojom mohol odpočinúť.
2. Chcem Ťa velebiť vďačne, láskavý Otče, Pane náš,
tu časne a raz večne. Čuj však i mojich prosieb hlas,
zo srdca Ti ich vysielam, kiež dobrota Tvoja
mi zjaví, čo konať mám, aká má byť cesta moja.
3. Vo viere ma posilňuj v Ježiša Pána milého,
nad hriešnikmi sa zmiluj, pre veľké zásluhy Jeho.
Len v Ňom je istá záchrana, ako si zasľúbil,
veď kríž Ježiša, Pána mňa i celý svet vykúpil.
4. Daj mi stále vyznávať i pred svetom vieru pravú
a k Tebe sa priznávať, nehľadieť na moc či slávu,
čo by ma mohli odlúčiť od pravdy Kristovej;
nedaj sa mi odcudziť cirkvi Tvojej, čistej v slove.
5. Pomôž mi deň dokončiť Pane, ku cti mena Tvojho,
poslušným a verným byť do konca života môjho.
Mocne ma, prosím, ochraňuj, kým žijem v časnosti,
a večný život daruj v nebeskej sláve, radosti.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:01 min)