MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2013-10-05
2013-10-05 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Zamysli sa, ó, človeče, ktorý žiješ v časnosti
prečo nepozdvihneš srdce k stálej, večnej radosti?
Prečo iba po márnosti túžiš sveta zradného,
nemáš v tejto smrteľnosti k nebu Vodcu verného?

2. Ježiš je tvoj verný Vodca, vedie v slávy neba stan,
On je život náš i sudca, ako Písmo vraví nám.
Preto chráň sa vytrvale poblúdenia každého,
kráčaj vždy po ceste pravej povolania Božieho.

3. Umrieť musíš, nezabudni, hoci chvíľu nepoznáš,
nečakane keď sa splní aj pri tebe Boží hlas,
a keď raz do hrobu zložíš svoje kosti v časnosti,
musíš raz pred súdom Božím zastať v zodpovednosti.

4.Kriste milý, iba Ty si všetkých ľudí Spasiteľ,
Priateľ duší najvernejší, aj pri smrti Tešiteľ,
skloň sa, Pane, ku každému, k nám, čo v Teba veríme,
pripoj k húfu nebeskému, tam nech večne Tvoji sme.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:08 min)

2011-07-21
2011-07-21 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:54 min)