MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-05-07
2016-05-07 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:58 min)

2011-02-14
2011-02-14 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Ó láska Božia, láska večná, v Ježiši Kristu zjavená,
pred tebou, Ty moc nekonečná, do prachu skláňam kolená.
Byť Tvojím, večná láska, túžim, do mora lásky tej sa hrúžim.

2. Ó láska večná, Pane Kriste, ráč láskou srdcia rozožať,
a zachovávaj nám ich čisté, ochotné Tebe ďakovať,
nech v celom našom zemskom žití vždy svetlo Tvojej lásky svieti!

3. Jak po mne Tvoja láska prahne! Ó, jak ma vrelo miluješ!
Daj, nech i mňa to k Tebe tiahne, by zahorel som láskou tiež!
Nech spojení sme v jednom zväzku, kde láska nájde Tvoju lásku.

4. Chcem Teba mať, bo tak to cítim, že kde Ty nie si, šťastia niet;
veď márnosťou sa nenasýtim, ni sľubmi, čo mi dáva svet.
Len v tebe srdce odpočinie, k Tebe sa túli, v náruč vinie.

5. Buď česť, Ježiši, Tvojmu menu, v ňom lásky prameň vyviera,
potôčky mnohé z neho plynú, z ktorých húf smädných načiera!
Ó, buď Ti , Pane, buď Ti chvála, nám láska Tvoja život dala!

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:09 min)

2010-10-15
2010-10-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Piesne z evanjelického spevníka naspievané pri príležitosti IV. stretnutia slovenských speváckych zborov v Budapešti 6. - 7. mája 2006

Pieseň č.343
Chvála Tebe, Bože náš
Pieseň č.374
Keď zasvitnú ranné zore
Pieseň č.381
Oslávme Pána
Pieseň č.368
Bože Otče, buď Ti chvála
Pieseň č.646
Učiň ma, Bože, svetielkom
Pieseň č.315
Svieť, svetlo, svieť
Pieseň č.573
Daj, Bože, pokoja
Pieseň č.229
Boh náš je láska
Pieseň č.484
Za ruku veď ma, Pane
Pieseň č.245
Ó láska Božia, láska večná
Pieseň č.475
Smieť žiť pre Krista
Pieseň č.453
Ježiši, drahý poklad môj