MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2016-05-08
2016-05-08 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:57 min)

2016-05-08
2016-05-08 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Keby Pán Boh nebol s nami, povedzte teraz Boží ľud
– Pán Boh keby nebol s nami, museli by sme zhynúť,
veď sme len stádočko malé, ktorému sa ľudia stále protivili oddávna.

2. Keď ich hnev vzbĺkol proti nám, zaživa by nás boli
– ak by to bol dopustil Pán – so všetkým pohltili, ako prúdy vzdutej vody
boli by smrteľné škody cez nás sa prevalili.

3. Buď Bohu česť! On nás zachránil, keď jak z osídla vtáča
tak z nepriateľskej nástrahy unikla duša naša. Sieť padla, a sme slobodní!
Chráň nás tak, Pane, deň po dni, Tvorca neba a zeme.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:05 min)