MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-15
2011-09-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:51 min)

2011-09-15
2011-09-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Tam z diaľnych sveta krajov, kde mráz je, sneh a ľad
i od palmových hájov, kde slnko vie tak hriať,
cez more, lesy, stráne znie mocne Boží hlas,
že slovo Božie máme rozsievať v každý čas.
2. Kresťania, keď sa hlása nám slovo života,
dbajme, nech príde spása tam, kde je temnota,
nech svetlo pravdy svieti a tmy ustupujú,
nech všade Božie deti Krista oslavujú.
3. Nech každý obeť dáva, jak vdova chudobná
a plniť neprestáva ten rozkaz od Pána;
nech chráni cirkev svätá, čo jej je zverené,
učí národy sveta, jak prijať spasenie.
4. Ó Pane, ktorý stále máš cirkev v ochrane,
spravuj stádočko malé, plň sľuby nám dané,
ráč krásnou palmou mieru celý svet ozdobiť,
posilňuj našu vieru, kráľovstvo Tvoje príď.
5. Ó Duchu Svätý, milý, Ty nás požehnávaj,
dávaj pomoci, sily a s nami zostávaj,
nech nikdy nevyhasne nám v srdciach svätý žiar,
až kým po púti časnej uzrieme Tvoju tvár.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 1:13 min)