MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-03
2011-09-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:48 min)

2011-09-03
2011-09-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Hor k práci, noc sa blíži, Boh ráno nás volá,
kým pole rosnou vlahou žiari dookola.
Hor k práci, kým deň kynie, kým slnko dáva jas.
Hor k práci, deň sa skončí, a noc príde zas.
2. Hor k práci, noc sa blíži, svetlo ťa volá dnes,
čas tento vyplň prácou, až kým neustaneš.
Svoj nech pracovník záhon dnes verne obrobí.
Hor k práci, noc sa blíži, temnosť prichodí.
3. Hor k práci, noc sa blíži, rob verne splna síl.
Boh prácu nám vo svojej záhrade vyznačil.
dá On i tichú chvíľu oddychu túženú,
Boh dáva život k práci, dá i odmenu.

 Stiahni ukážku MP3 (2 MB | 0:59 min)