MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-07-15
2011-07-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:59 min)

2011-07-15
2011-07-15 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Trpezlivosť mať musíš, keď sa ti zlé deje,
v protivenstvách keď kvíliš, a všetko ťažké je;
nikdy nezabúdaj, že duša trpezlivá
zahanbená nebýva, vždy na to pamätaj.
2. Trpezlivosť ťažká je, lebo sme telesní,
chceme cestu, na ktorej niet bôľov, bez tiesní;
lenže Pán Boh vraví: trescem, koho milujem,
touto cestou ho vediem do nebeskej slávy.
3. Trpezlivosť prestáva na Božom riadení
a sklátiť sa nedáva, obstojí v súžení,
zúfaniu ďaleká vie, že Pán Boh pomáha
a všetko zlé premáha, pomoc Jeho čaká.
4. Trpezlivosť je z neba, ona je dar Boží,
iba ten ho dostáva, kto oň vrúcne prosí;
Duch Svätý – Tešiteľ prichádza k prosiacemu
a v každom kríži k nemu skláňa sa jak priateľ.
5. Trpezlivosť, o teba prosiť neprestanem
pre mojich i pre seba, kým na svete žijem;
v práci, v povolaní, aj keď budem umierať.
Neprestaň mi ju dávať, Bože milovaný.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:03 min)