MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-09-03
2011-09-03 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Dozreli k žatve plody našej zeme,
čo sme zasiali, v tomto čase žneme:
Nuž, zbožne žime, a by sme tam žali, čo sme tu siali.
2. Skosení smrťou všetci uvädneme,
v hrob klesnú telá a my odídeme,
kde máme s Pánom radosť poznať stálu, vzdávať Mu chválu.
3. Kúkoľ však spália, bude vyhubený,
ten, kto sa kajá, bude zachránený,
kajúci idú do nebeskej vlasti, kde niet viac strasti.
4. Daj, Bože, nech my ako ten klas zrelý,
s vierou aj činmi spočinieme v cieli,
z Kristovej lásky v Tvojej obilnici, vo večnej ríši.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:47 min)

2011-08-13
2011-08-13 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:45 min)