MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2012-02-11
2012-02-11 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Nevinnosť premilá, čo si učinila?
Za koho omdlievaš, za koho umieraš
tak milostne, hoc žalostne,
za koho to trpíš, za koho mrieť musíš?
2. Syn, Boží jediný umiera bez viny
na kríži pribitý, zavinils´ to aj ty;
človek hriešny, tvoje hriechy
príčinou sú toho, že trpí tak mnoho.
3. Bolestné On muky trpí; hľaď na ruky
klincami pribité, nohy prebodnuté,
tvoje viny a zlé činy
príčinou sú toho,že trpel tak mnoho.
4. Krv z boku pravého hrozne preklaného
prúdom už Mu tečie, zaplač, ó človeče,
tvoje viny a zlé činy
to zapríčinili, že Mu bok zranili.
5. Človeče, keď vidíš, koľko múk Pán Ježiš
pre teba vytrpel, lebo ťa spasiť chcel,
ľutuj viny a zlé činy,
ži Mu ku cti, chvále, nasleduj Ho stále.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 0:58 min)

2011-09-10
2011-09-10 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

Plná verzia s krátkymi prestávkami na čítaný text (17:15 min)

 Stiahni ukážku (0 MB | 0:00 min)