MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-05-01
2011-05-01 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:27 min)

2010-12-20
2010-12-20 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Hosana! už Kristus prišiel, svit jasnej Božej lásky vyšiel,
celému svetu ku spáse; proroci Ho zvestovali,
ubiedení si Ho žiadali, prichádza k nám v tomto čase;
niet iného Pána, v Ňom je milosť daná,
aká radosť, srdca žiadosť naplnená
stavom Jeho poníženia.
2. Vítam Teba, Spasiteľa a Božej pravdy Učiteľa,
len Ty z hriechu vyslobodíš; Božiu vôľu učíš poznať,
jediný mojej viery základ, po cestách pravdy ma vodíš;
keď skončím časnú púť, nedáš mi zahynúť,
buď Ti chvála i česť vzdaná neskonalá,
že ma chceš k sebe privinúť.
3. Človeče, neboj sa zlého! Vykupiteľa máš mocného,
v zápase s hriechom pomáha; aj s odvekým nepriateľom
víťazstvo je so Spasiteľom, ktorý každé zlo premáha.
Spievaj žalm radosti, sláva na výsosti
Hospodinu za spasenie, vykúpenie,
ktoré nám dal v Kristu Pánu!


image.php?id=78338

mp3 balík – piesne ES006 ES007 ES008 ES009 ES010 ES011

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:28 min)