MediaServis - Počúvaj, premýšľaj, občerstvi dušu...

2011-07-26
2011-07-26 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:04 min)

2011-07-26
2011-07-26 kto -sem- | post Odkaz na tento príspevok

1. Keď života beh dokonám raz a príde čas mi určený
chcem Tebe, Bože, sa odovzdať s dôverou v svojom trápení;
po mnohej biede, starosti, daj prísť do večnej radosti.
2. Zem zakryje ma, nesvitne deň/ v záhrade tej, kde vládne tíš,
v nej do dňa súdu odpočiniem, kým, Pane, ma nezobudíš,
a oslávené telo dáš, keď zmŕtvychvstania príde čas.
3. Tak srdce moje zaplesá tam, kde Teba uzriem tvárou v tvár,
na mňa položíš láskavú dlaň a prijmem oslávenia dar,
v tej nádeji sa poberiem, na veky s Tebou žiť budem.

 Stiahni ukážku MP3 (1 MB | 1:03 min)